Sophie Werner

Follow
Tips! Måla sig själv!
Till alla som ska lära sig anatomi så funkar det bra för ganska många att måla på sig själv. Jag vet att många läkarstudenter gör det!